Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

Tam công

Tam công (3 quân hình) là 1 trò biến thể của Baccarat, người chơi so điểm số với Banker, cược hình và có thể cược đặc biệt. Cách chơi dễ, thanh toán nhanh, là 1 trong những trò chơi phổ biến hiện tại.

Cách chơi:

 • Trong trò chơi có tổng cộng 1 Banker và 3 Player, người chơi có thể cược bất cứ vị trí nào.
 • Sử dụng bộ bài Poker, sau khi kết thúc thời gian cược, dealer phát lá bài quyết định thứ tự chia bài, sau đó sẽ chia bài theo ngược chiều kim đồng hồ, mỗi cửa chia 3 lá bài.
 • Trò chơi dựa vào điểm số cao thấp giữ Banker và Player để quyết định kết quả.
 • Người chơi có thể lựa chọn các cược sau đây:
  Player 1: Thắng, thua, hòa, Tam công, đôi trở lên
  Player 2: Thắng, thua, hòa, Tam công, đôi trở lên
  Player 3: Thắng, thua, hòa, Tam công, đôi trở lên
  Banker: Đôi trở lên
  Chú ý: Tỷ lệ thanh toán bài đôi trở lên vui lòng tham khảo bảng tỷ lệ thanh toán.
 • Lá bài đầu: ở mỗi ván bài delare đều mở 1 lá bài đầu "Lá bài đầu", căn cứ vào điểm số của lá bài này mà quyết định vị trí chia bài trước (tính từ Banker theo ngược chiều kim đồng hồ).
 • Trình tự chia bài: Ngược chiều kim đồng hồ (ví dụ)
Lá bài đầu là A, 5, 9, k Trình tự chia bài là Banker, Player 1, Player 2, Player 3
Lá bài đầu là 2, 6, 10 Trình tự chia bài là Player 1, Player 2, Player 3, Banker
Lá bài đầu là 3, 7, J Trình tự chia bài là Player 2, Player 3, Banker, Player 1
Lá bài đầu là 4, 8, Q Trình tự chia bài là Player 3, Banker, Player 1, Player 2
Trình tự theo ngược chiều kim đồng hồ, mỗi cửa phát 3 lá bài

Số điểm của lá bài:

 • Tam công dựa vào tổng điểm cùng với lá bài hình (J,Q, K) để so lớn nhỏ.
 • Lá bài hình(quan) và lá 10 tính "0" điểm, ngoài ra thì dựa vào điểm số của lá bài, tổng số điểm quá 10 hay 20 thì lấy số đơn vị là số điểm.
 • Bài Quan được viết tắt là (P), nếu 1 Quan là (P), 2 Quan là (2P), 3 Quan (Tam công) là (3P).
 • Cách hiển thị của điểm số (Quan + điểm số), ví dụ: 1 lá bài hình (Quan) và tổng điểm số là 8, sẽ hiển thị là (P8), 2 Quan và tổng điểm là 0, sẽ hiển thị (2P0).
 • Lớn nhất là Tam công, kế tiếp là (2Quan 9), nếu bài không có quan thì lớn nhất là 9 điểm, chất của lá bài không ảnh hưởng.
 • Nếu 2 bên có cùng số Quan và củng điểm số là hòa, cược vào thắng, thua sẽ được hoàn tiền.
 • Thứ tự lớn nhỏ:
Cào 3 lá (3P) Quân J,Q,K tính là Quan 4 điểm với 2 Quan (2P4) 2 lá bài Quan và 1 lá 4
9 điểm với 2 Quan (2P9) 2 lá bài Quan và 1 lá 9 Quan 4 điểm (P4) 1 lá bài Quan và tổng 2 lá còn lại là 4 điểm
Quan 9 điểm
(P9)
1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 9 điểm
4 điểm (4) Tổng số điểm là 4
9 điểm (9) Tổng số điểm là 9 3 điểm với 2 Quan (2P3) 2 lá bài Quan và 1 lá 3
8 điểm với 2 Quan (2P8) 2 lá bài Quan và 1 lá 8 Quan 3 điểm (P3) 1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 3 điểm
8 điểm (8) Tổng số điểm là 8 2 điểm với 2 Quan (2P2) 2 lá bài Quan và 1 lá 2
7 điểm với 2 Quan (2P7) 2 lá bài Quan và 1 lá 7 Quan 2 (P2) 1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 2 điểm
Quan 7 (P7) 1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 7 điểm
2 điểm (2) Tổng số điểm là 2
Quan 7 (7) Tổng số điểm là 7 1 điểm với 2 Quan (2P1) 2 lá bài Quan và 1 lá 1
6 điểm với 2 Quan (2P6) 2 lá bài Quan và 1 lá 6 Quan 1 (P1) 1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 1 điểm
Quan 6 (P6) 1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 6 điểm
1 điểm (1) Tổng số điểm là 1
6 điểm (6) Tổng số điểm là 6 Bù với 2 Quan (2P0) 2 lá bài Quan và 1 lá 10
5 với 2 Quan (2P5) 2 lá bài Quan và 1 lá 5 Bù với 1 Quan 1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 20 hoặc 10 điểm
Quan 5 (P5) 1 lá bài Quan và tổng 2
lá còn lại là 5 điểm
Bù (0) Tổng số điểm là 10 hoặc 20
5 điểm (5) Tổng số điểm là 5    

Cách kết hợp bài:

Thùng phá sảnh 3 bá của ngưởi chơi kết hợp với những lá bài chung tạo thành tổ hợp cùng chất,
ví dụ 8 ♠,9 ♠,10 ♠ ,J ♠,Q ♠ Cược.
3 con 3 lá bài của người chơi kết hợp với những lá bài chung tạo thành tổ hợp 3 con giống nhau,
ví dụ 「10 ♠,10 ,10 ♣ 」.
Sảnh 3 lá bài của người chơi kết hợp với những lá bài chung tạo thành tổ hợp sảnh,
ví dụ 「10 ♠ ,J ,Q ♣ 」, không cùng chấtCược.
Cùng chất 3 lá bài của người chơi kết hợp với những lá bài chung tạo thành tổ hợp đồng
chất (không cần liên tục) , ví dụ :「2 ♠ ,7 ♦ ,Q ♣ 」。
1 đôi 3 lá bài của người chơi kết hợp với những lá bài chung tạo thành tổ hợp có 1 đôi,
ví dụ: 「10 ♠ ,10 ♣ ,Q ♠ 」

Chú ý: Thùng phá sảnh/Sảnh lớ nhất là「Q,K,A」, nhỏ nhất là「A,2,3」, không có 「K,A,2」


Thanh toán:

Mỗi sảnh cược đều có cách chơi riêng, tỷ lệ thanh toán không giống nhau. Mời quý khách dựa vào tỷ lệ thanh toàn tại bàn cược làm chuẩn. Ví dụ bên dưới dựa vào tỷ lệ thanh toán của sảnh BBIN:

Kết quả ván bài Thanh toán
(Player) Thắng 1 : 1
(Player) Thua 1 : 1
Hòa 1 : 8
Tam công 1 : 16

Tỷ lệ thanh toán đặc biệt:

 1. Cược "Thắng" , Player thắng với 6 điểm, tỷ lệ thanh toán 1:05.
 2. Cược "Thắng" , Banker thắng với 6 điểm, tỷ lệ thanh toán 1:05

Đôi trở lên tỷ lệ thanh toán như sau:

Kết quả ván bài Thanh toán
Thùng phá sảnh 1 : 40
3 con 1 : 30
Sảnh 1 : 6
Đồng chất 1 : 3
1 đôi 1 : 1