Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

Baccarat Long Phụng

Quy tắc trò chơi:

Baccarat Long Phụng có cách chơi không khác với Baccarat truyền thống, trò chơi có thêm cược Long Thất (thắng 40) và Phụng Bát (thắng 25) và kết hợp đôi Banker/Player.

Thanh toán Tỷ lệ thanh toán Banker thắng (Không bao gồm tiền cược) Tỷ lệ thanh toán Player thắng (Không bao gồm tiền cược) Tỷ lệ thanh toán Cược hòa (Không bao gồm tiền cược)
Baccarat truyền thống 1:0.95 1:1 1:8
Baccarat Long Phụng 1:1
(Nếu Banker có 3 lá bài và 7 điểm thì hòa, hoàn tiền)
1:1
(Nếu Player có 3 lá bài và 8 điểm thì hòa, hoàn tiền)
1:8

Luật chơi:

Cược Banker thắng 1:1 (Nếu ván bài hòa, Banker có 3 lá bài và 7 điểm, hoàn tiền)
Cược Player thắng 1:1 (Nếu ván bài hòa, Player có 3 lá bài và 8 điểm, hoàn tiền)
Cược Hòa 1:8

Cược Banker Long thất 1:40:
Banker 3 lá bài, tổng điểm 7, cược vào Long Thất tỷ lệ thắng 1 thắng 40, nếu không thỉ xem như thua (bao gồm bất kỳ ván cược hòa nào)

Cược Player Phụng bát 1:25:
Player 3 lá bài, tổng điểm 8, cược vào Phụng Bát tỷ lệ thắng 1 thắng 25, nếu không thì xem như thua (bao gồm bất kỳ ván cược hòa nào)

Các loại cược Banker đôi:
2 lá đầu tiên của Banker cùng điểm số, căn cứ vào màu và chất của từng lá bài mà có tỷ lệ thanh toán khác nhau.
Đôi không đồng màu (1:5) 2 lá đầu tiên của Player cùng điểm số nhưng không cùng màu, ví dụ như 1 đôi 5 gồm 1 lá 5 bích và 1 lá 5 rô.
Đôi đồng màu (1:12) 2 lá đầu tiên có cùng điểm số, cùng màu nhưng không cùng chất, ví dụ 1 lá 5 chuồn với 1 lá 5 bích.
Đôi hoàn hảo (1:25) 2 lá đầu tiên cùng điểm số, cùng màu cùng chất, ví dụ 2 lá 8 bích hay 2 lá 8 cơ.

Các loại cược Player đôi:
2 lá đầu tiên của Player cùng điểm số, căn cứ vào màu và chất của từng lá bài mà có tỷ lệ thanh toán khác nhau.
Đôi không đồng màu (1:5) 2 lá đầu tiên của Player cùng điểm số nhưng không cùng màu, ví dụ như 1 đôi 5 gồm 1 lá 5 bích và 1 lá 5 rô.
Đôi đồng màu (1:12) 2 lá đầu tiên có cùng điểm số, cùng màu nhưng không cùng chất, ví dụ 1 lá 5 chuồn với 1 lá 5 bích.
Đôi hoàn hảo (1:25) 2 lá đầu tiên cùng điểm số, cùng màu cùng chất, ví dụ 2 lá 8 bích hay 2 lá 8 cơ.

Thanh toán:

Kết quả ván bài Thanh toán (không gồm tiền cược)
Banker (Rồng Banker 7) 1:1 (Hoà hoàn tiền)
Player (Phụng Player 8) 1:1 (Hoà hoàn tiền)
Hòa 1:8
Rồng Banker 7 1:40
Phụng Player 8 1:25
Banker đôi Banker đôi hoàn hảo 1:25
Banker đôi đồng chất 1:25
Banker đôi không đồng chất 1:5
Player đôi Player đôi hoàn hảo 1:25
Player đôi đồng chất 1:12
Player đôi không đồng chất 1:5