Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

Number Game

1. Ngọc cầu

1. Ngọc cầu - số đơn

Người chơi chọn 1 số duy nhất từ 0-9 để cược (vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba)

Kết quả:

Vị trí thứ nhất Vị trí thứ 2 Vị trí thứ 3
5 8 3

Ví dụ:
Người chơi chọn vị trí thứ hai là số 8
Cược $100.00, tỷ lệ thanh toán 8.5
Nếu kết quả ra đúng như người chơi cược, người chơi thắng 850.00


2. Ngọc cầu - Đôi

Người chơi chọn từ 0-9 để cược (vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba)
Ví dụ:
Người chơi chọn vị trí thứ hai là số 8, 5 và 3
Tỷ lệ thanh toán là 8.5, cược $50.00, tổng tiền cược là $150.00 (3 vị trí nên nhân 3)
Kết quả ra số 8 giống như cược của người chơi, người chơi thắng $ 425.00


3. Ngọc cầu chuỗi - Số đơn

Người chơi chọn 1 số duy nhất từ 0-9 để cược (vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba), nếu kết quả trùng với lựa chọn của người chơi thì chiến thắng.

Ví dụ:
Người chơi chọn vị trí đầu tiên là số 5, vị trí thứ hai là 8 và vị trí thứ ba là 2
Cược $10.00, thanh toán 850
Dựa vào kết quả cược, cược thắng, người chơi thắng $8,500.00

Ví dụ:
Người chơi chọn vị trí đầu tiên là số 5, vị trí thứ hai là 8 và vị trí thứ ba là 2
Cược $10.00, thanh toán 850
Kết quả không giống lựa chọn, sẽ thua (số của 2 vị trí đầu thì giống, nhưng số vị trí thứ 3 không giống)


4. Ngọc cầu chuỗi - Đôi

Đối với mỗi số, người chơi lựa chọn 1 số hoặc 2 số từ 0-9 để cược. Số chọn càng nhiều thì tổ hợp càng nhiều, cơ hội thắng càng lớn. Nếu số đã chọn trùng với kết quả thì chiến thắng.

Ví dụ:
Người chơi cược vào số như sau:
Vị trí thứ nhất là số 8, 5 và 3
Vị trí thứ 2 là số 8
Vị trí thứ 3 là số 1, 7, 3

Tổng số tổ hợp cược là 9 tổ hợp {8,8,1/8,8,7/8,8,3/5,8,1/5,8,7/5,8,3/3,8,1/3,8,7/3,8,3}
tỷ lệ thanh toán 850 lần, mỗi lần cược 10, tổng cộng tiền cược là 90 (10 x 9 tổ hợp),
nếu kết quả tương ứng 5,8,3 , thắng, thanh toán 8500


5. Ngọc cầu - Tài/Xỉu

04- Xỉu, 5-9 Tài
Nếu kết quả ra tương ứng thì thắng

Ví dụ:
Người chơi cược hàng đầu tiên là tài
Cược 100, thanh toán 1.95
Kết quả ra tương ứng thì thắng, người chơi thắng 195


6. Ngọc cầu - Chẵn/Lẻ

Lẻ: 1,3,5,7,9
Chẵn: 0,2,4,6,8
Nếu kết quả ra tương ứng thì thắng

Ví dụ:
Người chơi cược hàng đầu tiên là lẻ
Cược 100$, thanh toán 1.95
Kết quả ra tương ứng thì thắng, người chơi thắng $195


7. Ngọc cầu xiên - tài xỉu chẵn lẻ

Người chơi chọn 2 hoặc 3 tổ hợp cược tài xỉu chẵn lẻ khớp với kết quả, tức trúng giải.

Ví dụ:
Người chơi cược số đầu tiền là tài, số thứ 2 là chẵn, số thứ 3 là xỉu
Cược 100$, thanh toán 6.3
Kết quả ra tương ứng thì thắng, người chơi thắng $630


8. Đôi (2 số giống nhau)

Đôi: 1,1 | 2,2|3,3|4,4|5,5|6,6|7,7 | 8,8|9,9|0,0
Người chơi thắng khi kết quả xuất hiện 2 số giống nhau ( tức đôi), không giới hạn vị trí.

Ví dụ:
Người chơi cược đôi
Cược 100.00$, thanh toán 2.8
Nếu kết quả hiển thị như trong hình, người chơi thắng $280

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
8 5 8

Lưu ý: Nếu kết quả là 3 số giống nhau, người chơi thua.


9. Bộ 3

Bộ 3:1,1,1 | 2,2,2|3,3,3|4,4,4|5,5,5|6,6,6|7,7,7 | 8,8,8|9,9,9|0,0,0
Người chơi thắng khi kết quả xuất hiện 3 số giống nhau ( tức bộ 3)

Ví dụ:
Người chơi cược bộ 3
Cược #100.00, thanh toán 70
Nếu kết quả hiển thị như trong hình, người chơi thắng $7,000.00

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
8 8 8


10. Sãnh - 3 số liên tiếp

Sãnh là 3 số kế tiếp nhau, từ lớn đến nhỏ hoặc từ nhỏ đến lớn. Nếu kết quả xuất hiện sãnh tức người chơi thắng, ví dụ tổ hợp 1,2,3 hoặc 3,2,1. Số 9,0,1 hoặc 1,0,9 không tính là sãnh.

Ví dụ:
Người chơi cược sãnh
Cược $50.00, thanh toán 13
Nếu kết quả hiển thị như hình, người chơi thắng 650.00$

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
6 7 8


11. Nửa sãnh - 2 số liên tiếp

Thứ tự xuất hiện 2 số liên tiếp sẽ thắng. Ví dụ tổ hợp1,2,9,| 1,7,8 | 2,3,5 | 4,8,9 |7,0,1...

Ngoài ra: Nếu kết quả là 9,0,1. Người chơi chỉ thắng 1 lần, thắng với 9,0 hoặc 0,1.
Lưu ý: Người chơi thua nếu có 1 đôi/số giống nhau [1,2,2 | 8,8,9 | 0,1,1] v.v..
Ví dụ:
Người chơi cược nửa sãnh
Cược $50.00, thanh toán 2
Nếu kết quả như hình, người chơi thắng $100.00

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
6 7 8


12. Khác (số tự do)

Cách chơi khác tức tổ hợp 3 số không phải đôi, bộ 3, sãnh hoặc nữa sãnh.

Ví dụ:
Người chơi cược khác
Cược $50.00, Thanh toán 2.5
Nếu kết quả như hình, người chơi thắng $125.00

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
6 5 0


2. Khu vực hòa

1. Tổng

Trong 27 số, chọn 1 số tổng đoán tổng 3 số. Nếu kết quả ra tương ứng thì thắng
Số thứ 1+ số thứ 2+số thứ 3 = tổng

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 27
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14

Nếu kết quả như hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 3

Người chơi chọn tổng 16, cược $20.00, thanh toán 11
5 + 8 + 3 = 16
Người chơi thắng $220.00


2. Tổng tài xỉu

Tổng xỉu: tổng <=13
Tổng tài: tổng >=14
Số thứ 1+ số thứ 2+số thứ 3 = tổng tài hoặc xỉu

Nếu kết quả như hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 3

Người chơi cược tổng tài
Cược $100.00, thanh toán 1.95
5 + 8 + 3 = 16
Người chơi thắng $195.00


3. Tổng chẵn lẻ

Tổng lẻ: tổng là số lẻ
Tổng chẵn: tổng là số chẵn
Số thứ 1+ số thứ 2+số thứ 3 = tổng lẻ hoặc tổng chẵn

Nếu kết quả như hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 3

Người chơi cược tổng chẵn
Cược $100.00, thanh toán 1.95
5 + 8 + 3 = 16
Người chơi thắng $195.00


4. Tổng xiên tài xỉu chẵn lẻ

Tổ hợp tổng tài xỉu hoặc chẵn lẻ
Tổng tài lẻ: 3 số cộng lại >=14 và là số lẻ
Tổng tài chẵn: 3 số cộng lại >=14 và là số chẵn
Tổng xỉu lẻ: 3 số cộng lại <=13 và là số lẻ
Tổng xỉu chẵn: 3 số cộng lại <=13 và là số chẵn

Ví dụ:
Người chơi cược tổng xiên tài lẻ (Tổng tài và số lẻ)
Cược $100.00, thanh toán 3.40
5+8+3=16 (Tổng tài và số chẵn)
Thắng khi kết quả khớp, người chơi thắng $340.00


5. Khu vự hòa

 • Khoảng
 • 0 - 3
 • 4 - 7
 • 8 - 11
 • 12 - 15
 • 16 - 19
 • 20 - 23
 • 24 - 27

Người chơi chọn khu vực và kết quả là 3 số tổng giống nhau, thì thắng.

Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 3

Nếu người chơi chọn hòa khu vực 16-19, cược $20.00, thanh toán 3.50
5 + 8 + 3 = 16
Người chơi thắng $70.00


3.Nhóm (đa)

1. Nhóm 2 - Đa

Người chơi chọn 2 và 2 trở lên. Nếu người chơi chọn số khớp với kết quả mở giải tức 2 số giống nhau(dãy 2 và 3) và không phải đôi.Tức người chơi thắg *thắng

Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 3

Ví dụ:
Người chơi cược 3,8
Cược $10.00, thanh toán 30
Kết quả tương xứng sẽ thắng 300.00$

Ví dụ:
Người chơi cược 3,5,8
Tổng cộng cược 3 nhóm [3,5 |5,8 |8,3 ]
Cược $20.00, thanh toán 30, tổng cộng cược 60$ (3 x số tiền cược)

Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 8

Kết quả[5, 8], người chơi thua. ( 2 số cuối tức số thứ 2 và 3)


Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
8 5 8

Kết quả[5, 8], người chơi thắng. (2 số cuối không thể là đôi)
Thắng khi kết quả khớp, người chơi thắng $340.00 (200$ x 30)2. Nhóm 3x3 - Đa

Người chơi chọn 2 hoặc trên 2 số, kết quả 1 số và 2 số giống nhau ( không giới hạn thứ tự)số người chơi cược và kết quả giống nhau tức thắng.

Ví dụ:
Người chơi cược 0,3,8
Cược $10, 6 lệnh cược, thanh toán 285
Tổng cộng cược 120$ (6 lệnh x số tiền mỗi cược)

Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
3 8 8

Người chơi thắng $2,850.00 [$10.00 X 285]
Kết quả khớp với số 3,8 và 1 số khác tức thắng.
Chú ý: nếu kết quả là bộ 3 (tức 3 số giống nhau) người chơi thua. Ví dụ kết quả là 3,3,3 | 8,8,8 | 0,0,0


2. Nhóm 3x6 - Đa

Người chơi chọn 3 số và trên 3 số. Kết quả là 3 số không giống nhau, không phân biệt vị trí. Nếu người chơi chọn số khớp với kết quả, tức thắng.

Ví dụ:
Người chơi chọn 0,3,5,8
Cược $20.00, 4 lệnh cược, thanh toán 140
Tổng cộng cược 80$ [4 lệnh cược x số tiền cược]

Nếu kết quả hiển thị như trong hình

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 3

Người thắng 2800$. Kết quả và người chơi cùng tổ hợp 3 số 3,5,8

Lưu ý: Nếu kết quả là 3 số giống nhau, mà người chơi chọn chọn những số này, tức người chơi thua
Nếu kết quả: 3,3,3 | 8,8,8 | 0,0,0


4. Nhóm ngọc châu

1. Nhóm 2 - ngọc châu

Người chơi cần chọn 2 số hoặc trên 2 số Cược số thứ 2 và số thứ 3, số người chơi chọn giống với kết quả tức thắng, Lưu ý: đôi/số đối xứng; không đôi/số độc lập.

Số thứ 2 người chơi chọn 3,8
Số thứ 3 người chơi chọn 2,8
Tổng cộng 4 lần cược, tức [3, 2| 3, 8| 8, 2| 8, 8]
Cược $10.00, tổng cược $40.00 [4 lệnh cược X tiền cược]

a. Nếu kết quả là đôi/ số đối xứng
Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 8 8

Kết quả là đôi và người chơi chọn giống nhau, Người chơi thắng $700.00 [$10.00 X 70 (thanh toán1 đôi/ số đối xứng]

b. Nếu kết quả là không đôi/số độc lập. Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
5 3 8

Kết quả mở giải không phải số đôi và người chơi cược số giống với kết quả
Người chơi thắng $300.00 [$10.00 X 30(thanh toán không đôi / số độc lập)]

Lưu ý: Nếu kết quả 3 số giống nhau, khớp với số người chơi chọn, tức thắng


2. Nhóm 3 x 3 - Ngọc châu

Người chơi cần cược 1 số độc lập trên mỗi vị trí [vị trí 1, 2, 3] trong đó có 2 số giống nhau, kết quả ra cần 1 số và 2 số giống nhau, không giới hạn thứ tự.

Ví dụ:
Người chơi chọn vị trí 1:0, vị trí 2: 0, vị trí 3:8
Cược $20.00, thanh toán 285
Nếu kết quả hiển thị như trong hình:

Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3
0 8 0

Người chơi thắng khi chọn 0 & 8

Lưu ý: Khi kết quả 3 số giống nhau, và người chơi chọn 1 vài số, tức người chơi thua
Đặc biệt lưu ý: Trong luật chơi, tất cả các thanh toán ví dụ chỉ để tham khảo, không phải tỷ lệ thanh toán thật tế.