Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

7UP Baccarat

Sự khác nhau so với luật chơi Baccarat thường:

 1. Lá bài đầu tiên của Player luôn mặc định là lá số 7;
 2. Lá bài được rút thứ nhất sẽ là lá bài đầu tiên cho Banker;
 3. Lá bài được rút thứ hai sẽ là lá bài thứ hai cho Player và lá bài rút thứ ba sẽ là lá bài thứ hai cho Banker;
 4. Quy tắc rút lá bài thứ ba tương tự như luật chơi trong Baccarat thông thường.

Các loại cược và tỷ lệ thắng trong trò 7UP Baccarat theo bảng sau:


Cược thắng Thanh toán
Banker thắng với tổng điểm là 7 1 thắng 1.5
Banker thắng với bất kỳ tổng điểm nào 1 thắng 1
Player thắng với tổng điểm là 7 1 thắng 0.5
Player thắng với bất kỳ tổng điểm nào 1 thắng 1
Hòa (Tie) với tổng điểm là 7 1 thắng 9
Hòa (Tie) thắng với bất kỳ tổng điểm nào 1 thắng 7
Super 7 Tỷ lệ thắng
Hai lá 7 bất kỳ 1 thắng 1.5
Ba lá 7 bất kỳ 1 thắng 6
Bốn lá 7 bất kỳ 1 thắng 15
Năm lá 7 bất kỳ 1 thắng 77
Sáu lá 7 bất kỳ 1 thắng 777
 1. "Hòa" có nghĩa là hai bên Player và Banker có cùng số điểm như nhau khi kết thúc ván cược;
 2. "Super 7" có nghĩa là trong ván cược có ít nhất 2 lá bài 7, bao gồm cả lá bài 7 mặc định cho Player;
 3. "Super 7" được xem là cược phụ, chỉ đặt khi đã thực hiện một lệnh cược vào Player, Banker hoặc Hòa.

Luật chơi Baccarat thường:

 1. Baccarat là trò chơi gồm Banker và Player, số điểm gần 9 nhất là thắng;
 2. Banker và Player đều nhận được 2 lá bài;
 3. Lá bài 10, Jack, Queen hoặc King được tính là 0;
 4. Cộng số điểm của các lá bài nếu từ 0-9, đó chính là điểm số của bên đó;
 5. Điểm của từng bên là tổng điểm các lá bài, có thể đến 10 điểm hoặc cao hơn, như vậy cách tính là lấy con số bên phải của tổng điểm đó;
 6. Nếu tổng điểm của 2 lá bài đầu tiên là 8 hoặc 9 "Thắng tự nhiên", như vậy sẽ không cần rút thêm lá bài thứ ba;
 7. Nếu cả Banker và Player đều đạt 6 hoặc 7 điểm, ván cược xem như là Hòa.

Những quy tắc này được gọi là "Quy tắc rút lá bài thứ ba":

Rút lá bài thứ ba cho Player hoàn toàn dựa theo quy tắc tiêu chuẩn của Baccarat.


Tổng số điểm của Player:

Tổng số điểm của 2 lá bài Rút bài hoặc dừng bài
0,1,2,3,4,5 Rút thêm lá thứ ba trừ khi Banker có số điểm là 8 hoặc 9
6,7 Dừng bài
8,9 Natural

Sau khi Player nhận thêm lá bài thứ ba, Banker nhận thêm lá bài thứ ba hoàn toàn dựa theo quy tắc tiêu chuẩn của Baccarat.


Tổng số điểm của Banker:

Tổng số điểm của 2 lá bài Banker rút thêm lá bài thứ ba, khi số điểm lá bài thứ ba của Player là Banker không phải rút thêm lá bài thứ ba, khi số điểm lá bài thứ ba của Player là
0,1,2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3 0,1,2,3,4,5,6,7,9 0,1,2,3,4,5,6,7,9
4 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7
5 4,5,6,7 4,5,6,7
6 6,7 6,7
7 Dừng bài Dừng bài
8,9 Thắng tự nhiên Thắng tự nhiên

Bất kỳ bên nào có 2 lá bài đầu tiên với tổng số nút là 8 hoặc 9, cả 2 bên ngưng bài. Bên còn lại không cần tiến hành áp dụng qui tắc rút lá bài thứ ba.
Cả 2 nhà có 2 lá bài đầu tiên với tổng số nút là 6 hoặc 7, kết quả sẽ là hòa.
Nếu mỗi bên nhận 2 lá bài, tổng số lá bài sẽ là 4, sẽ được tính là Xỉu.
Nếu mỗi bên nhận 2 hoặc 3 lá bài, tổng số lá bài sẽ là 5 hoặc 6, sẽ được tính là Tài.

Lưu ý: nhà cung cấp game khác nhau sẽ có luật chơi khác nhau, vui lòng tìm hiểu luật chơi tương ứng với trò chơi bạn tham gia