Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788


  • Hỗ trợ viên trực tuyến:
  • Tư vấn
  • Hotline:
  •  +84-2444581788

Bước 1:

Sau khi đăng nhập, chọn "Hoàn trả" tại mục Menu trên góc trái màn hình.

Bước 2:

Chọn sảnh muốn nhận hoàn trả rồi chọn "Xem".

Bước 3:

Hệ thống sẽ hiển thị số tiền hoàn trả dựa vào tổng doanh thu cược hợp lệ trong tuần với tỉ lệ hoàn trả tương ứng, chọn "Xem" để cập nhật tiền hoàn trả.