Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

Chương trình hỗ trợ khác

1 2 3 4 5 6 7 8
Cách thức đổi phỉnh:Cách nhận Hoàn trả: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấp chọn "Dịch vụ thành viên", chọn tiếp "Trung tâm tài chính", chọn "Tổng hoàn trả" Phía tay trái, chọn sảnh và có thể yêu cầu hoàn trả khi tổng doanh thu cược hợp lệ tại các sảnh Riêng lẻ đạt từ 3.000 VND.
Kiểm tra số dư:sau khi đăng nhập tài khoản game, nhấn chọn "Kiểm tra số dư" trên cùng tay phải, người chơi sẽ kiểm tra được chi tiết số dư tại từng sảnh。
Thay đổi mật khẩu:Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấn chọn "Dịch vụ thành viên", chọn "Thiết lập tài khoản", chọn "Thay đổi mật khẩu" . Điền thông tin và nhấn Gửi.
Thay đổi mức cược:Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấn chọn "Sửa đổi thông tin", chọn "Thay đổi mức cược" phía tay trái, chọn Sảnh >> Nhấn Gửi.
Cách kiểm tra thông tin ngân hàng đã đăng ký: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn "Dịch vụ thành viên", chọn "Sửa đổi thông tin", chọn "Thông tin ngân hàng", chọn loại thẻ ngân hàng muốn.
Gửi tiền lần đầu:sau khi đăng nhập tài khoản game, nhấn chọn "Dịch vụ thành viên" trên cùng tay phải, chọn bên tay trái" "Xin khuyến mãi". Nếu đáp ứng điều kiện, khuyến mãi sẽ được chấp thuận。
Cách kiểm tra lịch sử Gửi tiền, Rút tiền, hoàn trả, khuyến mãi...:Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn “Dịch vụ thành viên”, chọn "Lịch sử giao dịch", chọn các thông tin cần kiểm tra phía tay trái.
Hủy nhận tin nhắn: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn "Dịch vụ thành viên", chọn "Thiết lập tài khoản", chọn "Nhận SMS", sau đó nhấn chọn "Có"" hoặc "Không" cho các mục tương ứng và nhấn Gửi.