Hỗ trợ trực tuyến

Gọi Điện Miễn Phí

+84-2444581788

+84-888899788

Thay đổi thông tin

1 2 3
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, nhấn chọn “Dịch vụ thành viên” trên cùng tay phải
Bước 2: Nhấn chọn “Sửa đổi thông tin” , chọn thông tin cần thay đổi phía tay trái, điền thông tin theo yêu cầu
Bước 3: Sau khi nhấn chọn Gửi, bộ phận hỗ trợ trực tuyến sẽ xử lý lệnh trong 24 giờ
1 2 3 4
Bước 1: đăng nhập vào tài khoản game, nhấn chọn " Hỗ trợ hội viên" trên cùng tay phải
Bước 2: nhấn chọn Thay đổi thông tin - thay đổi số điện thoại, điền thông tin yêu cầu hiển thị trên màn hình
Bước 3: sau khi nhấn chọn YES, bộ phận chat trực tuyến sẽ xử lí lệnh trong 24 giờ.
Bước 4: sau khi nhấn chọn YES, bộ phận chat trực tuyến sẽ xử lí lệnh trong 24 giờ.