Thay đổi thông tin

1 2 3
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, nhấn chọn “Dịch vụ thành viên” trên cùng tay phải
Bước 2: Nhấn chọn “Sửa đổi thông tin” , chọn thông tin cần thay đổi phía tay trái, điền thông tin theo yêu cầu
Bước 3: Sau khi nhấn chọn Gửi, bộ phận hỗ trợ trực tuyến sẽ xử lý lệnh trong 24 giờ
1 2 3 4
Bước 1: đăng nhập vào tài khoản game, nhấn chọn " Hỗ trợ hội viên" trên cùng tay phải
Bước 2: nhấn chọn Thay đổi thông tin - thay đổi số điện thoại, điền thông tin yêu cầu hiển thị trên màn hình
Bước 3: sau khi nhấn chọn YES, bộ phận chat trực tuyến sẽ xử lí lệnh trong 24 giờ.
Bước 4: sau khi nhấn chọn YES, bộ phận chat trực tuyến sẽ xử lí lệnh trong 24 giờ.

Giấy phép kinh doanh

Đối tác độc quyền

Kết nối với chúng tôi

ĐĂNG KÝ X