Phương thức gửi tiền

1 2 3 4
Bước 1: Đăng nhập và nhấp vào mục “gửi tiền”
Bước 2: Chọn “gửi tiền ngay” tại mục gửi tiền thẻ cào
Bước 3: Chọn loại thẻ, số tiền, số thẻ cào & số pin, sau đó nhấp vào “ Tiếp theo” (trang web sẽ hiển thị phí gửi tiền)
Bước 4: Kiểm tra thông tin gửi tiền sau đó nhấp vào “gửi ngay”

Giấy phép kinh doanh

Đối tác độc quyền

Kết nối với chúng tôi

ĐĂNG KÝ X